MAYIS 2019

 

2019/18

Belediyemizin halkımıza daha verimli ve etkin hizmet edebilmesi, bu hizmetler, yaparken kalitenin ve aciliyetin sağlanması adına gerekli standartların uygulanması için ne gibi çalışmalar yapılmalıdır? Soru önergesinin; AR-GE Komisyonuna havalesine oy birliği ile kabul edildi.

2019/19

                                                                                                                                                                                     İlimizde bulunan tarihin yeniden yazılmasına sebep olan UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Göbeklitepe’nin en iyi şekilde tanıtılması ve geliştirilmesi için ne gibi faaliyetlerde bulunulabilir?  Soru önergesinin;  Kültür ve Turizm Komisyonu ile Medya ve Tanıtım Komisyonuna havalesine oy birliği ile kabul edildi.             

 

2019/20

İlimizde bulunan madde bağımlılığı ve zararlı alışkanlıkların yaygınlaşmasını önlemek ve engellemek için ne gibi faaliyetlerde bulunabiliriz?  Soru önergesinin;  Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine oy birliği ile kabul edildi.

2019/21

Şanlıurfa’da işsizliğin önlenmesi ve bu oranın en az seviyeye indirmek için ne gibi faaliyetlerde bulunabiliriz? Soru önergesinin; İşsizlik ve İstihdam Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine oy birliği ile kabul edildi.

2019/22

İlimizde yaşayan kadınların işgücüne olan katılımını nasıl artırabilir ve bu konu ile ilgili ne gibi teşvikler sağlayabiliriz?  Soru önergesinin;  Kadın ve Aile Komisyonuna havalesine oy birliği ile kabul edildi.

2019/23

İlimizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak ve onların şehre uyumunu entegre edecek ne gibi faaliyet ve hizmetlerde bulunabiliriz?  Soru önergesinin;   Engelli Komisyonu ile İnsan Hakları Komisyonuna havalesine oy birliği ile kabul edildi.

2019/24

İlimizde yapılan tarımsal üretimin etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak için ne gibi faaliyetlerde bulunabiliriz?  Soru önergesinin; Tarım ve Kırsal Hizmet Komisyonuna havalesine oy birliği ile kabul edildi.             

 

 

2019/25

İçinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayı ile ilgili yapılacak olan etkinlikleri değerlendirmek açısından konunun Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesine oy birliği ile kabul edildi.

2019/26

Dağeteği Mahallesi, 540 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2019/27

Dağeteği Mahallesi, 310/1, 311/1, 313/1, 322/1, 843/1, 778/3 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2019/28

Dağeteği Mahallesi, 319/1-2, 342/1, 343/1, 347/1, 348/1, 354/1, 355/1 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2019/29

Dağeteği Mahallesi, 520 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2019/30

Dağeteği Mahallesi, 340 ada, 10 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2019/31

Ulubağ Mahallesi, 137 ada, 1, 2, 3, 4, 5 nolu parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2019/32

Sırrın Mahallesi, 5824 ada, 1 nolu parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun incelenerek bir rapora bağlanmak üzere; İmar Komisyonuna havalesine oy birliği ile karar verildi.

2019/33

Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından tanzim olunan icmal, ana mizan ile kesin hesap cetvellerinin tetkikinden anlaşılmış olup, 2018 yılı Belediyemizin Kesin Hesabı 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 34/a. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesi gereğince 2018 Mali Yılına ait Kesin Hesap Cetvellerinin Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edildi.

2019/34

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 32.Maddesine göre Belediyemizde istihdam edilen kamu görevlilerine sosyal denge tazminatının ödenmesi için 01 Nisan 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g fıkrasına istinaden; Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile kabul edildi.

2019/35

Haliliye Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemek amacıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48 inci maddesine dayanılarak hazırlanan “Haliliye Belediye Başkanlığı Teşkilat Yönetmeliği” hazırlandığı şekliyle aynen 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin (b) ve 18. Maddesinin (m) bendine istinaden işaretle yapılan oylama sonunda oybirliği ile kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 15.01.2021 11:41

×