Vizyon - Misyon

MİSYONUMUZ

Çağdaş yaşam standartlarında güvenilir ve ilkesel değerleri gözeten, kentin sosyal ve kültürel dokusu ile uyumlu, halkı tüm varlık değerlerinden faydalandıran sürekli gelişime açık, şeffaf, adil, katılımcı belediye hizmetleri sunmak.

 

VİZYONUMUZ

Hizmet standartları ve yönetim mükemmelliği ile Türkiye'nin modern şehircilik ve planlama kriterlerine uygun, sürekli yenilenen, kültürünü yaşatan, şehircilik bilinci olan örnek ve lider bir belediye olmaktır.

 

DEĞERLERİMİZ

1.         Öncelikli olarak insan odaklı hizmet üretmek,

2.         Daha fazla insana, daha az kaynak kullanarak, daha iyi hizmet sunmak,

3.         Tüm çalışma süreçlerimizde doğa dostluğunu düşünerek, doğaya mümkün olduğu kadar zarar vermemek,

4.         Hizmetleri sunarken toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şekilde davranmak,

5.         Halka hizmet amacıyla çalışan bir kurum olmak.

6.         Toplumsal sorumluluk bilinci ile hareket etmek.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ VE STRATEJİLERİMİZ

Şanlıurfa Merkez Haliliye İlçe Belediyesi olarak, temel politika ve hedefimiz, belediyemizin kurumsallaştırılması, yerel yönetim anlayışının geliştirilmesi, farklılıklara saygı gösterilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması, kişilerin insanlık onuru, bireysel hak ve özgürlüklerine saygı duyulması, kentsel yaşam kalitesi ve kentlilik bilincinin arttırılması, sivil toplum ve kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmalar yapılarak vatandaşa hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışı ile Haliliye Belediyesini Türkiye'de örnek bir belediye haline getirmektir.

Bu temel politikamızı gerçekleştirmek için:

1.         Toplumun tüm kesimlerine ve tüm paydaşlara en kaliteli hizmet standardını sağlamak,

2.         Katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemek,

3.         ilçemizin geleceğini şekillendirmek için projeler üretmek,

4.         Değişime açık olmak ve kendimizi sürekli geliştirmek,

5.         Hizmetlerimizde en güncel ve en verimli teknolojileri kullanmak,

6.         Birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve personelimizin hizmet standardını arttırıcı eğitimler düzenlemek,

7.         Çalışanların fikirlerine değer vererek en yüksek faydayı sağlamak,

8.         Kurum kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla çalışanlara ve ailelerine yönelik sosyal - kültürel etkinlikler düzenlemek,

9.         Halkımızın beklentilerinin üzerinde ilgi ve güler yüzlü hizmet vererek memnuniyet derecelerini arttırmak.

10.       İlk etapta mevcut sorunları çözmek, sonrasında sorunların çıkış nedenlerini ortadan kaldıracak politikalar üretmek,

11.       Halkımızla el ele, temiz bir Haliliye için çevre ve toplum sağlığı bilincini geliştirmek,

12.       Tarihi dokusunu koruyarak, yeşiller içerisinde, çağdaş ve güzelliklerini sergileyen, yaşanabilir yeni bir Haliliye oluşturmak,

13.       Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

14.       iç ve dış paydaş memnuniyetini artırmak ve paydaşların yönetime aktif katılımım sağlayacak mekanizmaları oluşturmak,

15.       Halka hizmet amacıyla var olan bir kurum olmaktan kaynaklanan toplumsal sorumlulukları taşımak.

Eklenme Tarihi: 24.07.2017 12:41

Diğer İçerikler×