KASIM 2019

                                         HALİLİYE BELEDİYESİ 2019 YILI KASIM AYI

                                                              MECLİS GÜNDEMİ

1-)  2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesinde belirtilen “Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler kendi özel hükümlerine tabidir.” olarak belirtilmektedir ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun vergi ve harç tarifelerinin tespit edilmesi için 5393 Sayılı Kanun’un 18. Maddesinin (f) bendinde “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek” Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

a-)Mali Hizmetler Müdürlüğü                                                                                                                                             

b-)Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü,                                                                                                           

c-)Zabıta Müdürlüğü,                                                                                                                                                                   

d-) Fen İşleri Müdürlüğü,                                                                                                                                                                                                                                    

e-) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü,                                                                                                                                      

f-) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüklerinin 2020 Yılına ait Gelir ve Harç Tarife Ücretlerinin görüşülmesi.

 

Yukarıda belirtilen konu Meclis Gündemine alınmış olup;

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 19.11.2019 09:54

×