URFALI ŞAİR ABDİ'Yİ TANIYALIM

“Hüsnün senin ey dilber nâdide kamer mi Hûri misin ey âfet-i can yoksa beşer mi “ Ünlü mısraların sahibi değerli şairimiz Urfalı Şair Abdi’yi tanıyalım.

 

 

Şair Abdi, 1857 yılında Urfa'da doğmuştur,

Mollamusalar’dan Hacıabdizade Emin Efendi'nin oğludur.

Asıl adının ise Seyyid Mustafa olduğu söyleniyor.

Abdi, Karahekim'lerden bir hanımla evlenmiş.

Bu evlilikten Emin adında bir oğlu dünyaya gelmiştir,

1870 yılında Dabakhane Medresesi'ne girmiş.

1872'de burayı terk ederek Rüşdiye'ye kaydolmuştur.

Bu okulu birincilikle bitirmiş memuriyete başlamıştır.

İlk görevi Urfa Tahrirat kalemi mübeyyizliğidir,

Bu görevi dört yıl yapmış, terfien aynı kalemin müsevvidliğine atanmıştır,

Bir aralık Hakkâri Tahrirat müdürlüğü yapmış.

Harran Tahrirat müdür vekilliğinde bulunmuş.

Son olarak Maraş İdare Meclisi başkâtipliği görevini yerine getirmiştir.

Şair Abdi bu arada 1887 yılında Hicaz'a da gitmiştir.

Süleyman Nazif'in babası Sait Paşa tarafından Urfa' dan alınarak Halep’e götürüldüğünü, orada valilik kaleminde ve vali vekilliğinde bulunduğunu belirtiyor.

1893 ile 1894 yıllarında Halep’te Halep Vilayet Gazetesi'ni idare etmiştir.

Oğlu Emin Harbiye'den mezun olmuş, üsteğmen rütbesindeyken bir gezinti veya keşif sırasında attan düşerek vefat etmiştir.

1911'de oğlunun ölüm acısıyla emekli olarak Urfa'ya gelmiştir.

Bu ölüm Abdi'ye çok dokunmuş, hafif bir titreme felci geçirmiş ve şifa bulamamıştır.

Onu tanıyanlar çok zeki olduğunu, İyi dama oynadığı söylenir.

Şair Abdi 1941 vefat etmiştir.
Mezarı Harrankapı Mezarlığı'ndadır.

1967 yılında Şair Abdi'nin adı bir ilkokula verilmiş olup halen eğitim-öğretime hizmetlerine devam etmektedir.

Bazı şiirleri bestelenmiş olup çok sanatçı tarafından okunmuştur.

Eklenme Tarihi: 23.11.2020 14:12

×