OCAK 2021

 

2021/01

    5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesi gereğince Denetim Komisyonu’nun 5 kişiden oluşmasına, yapılan gizli oylama açık tasnif neticesinde, kullanılan oy sayısı 37, geçersiz (boş) oy sayısı 0, geçerli oy sayısı 37 olup; Meclis tarafından Emin COŞKUN (36 Oy), Mehmet KESKİN (35 Oy), Mehmet Nurullah KARAKEÇİLİ (34 Oy), Ahmet ÇELLİK (31 Oy), Ömer Faruk AKSOY (31 Oy) ile Denetim Komisyonu Üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

2021/02

    İlimizde bulunan tarihin yeniden yazılmasına sebep olabilecek olan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Karahantepe de ki kazılar hangi aşamada? En iyi şekilde tanıtılması ve geliştirilmesi için ne gibi faaliyetlerde bulunulabilir? Soru önergesinin; Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Medya Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2021/03

    Covid-19 salgını sebebi ile yüz yüze eğitime ara verildi ve bu dönemde öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam etti. Bazı öğrencilerimizin tablet veya bilgisayarı bulunmamakta ve canlı derslere girememektedir. Bu duruma ne gibi çözüm bulunmuştur? Soru önergesinin; Eğitim Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ve Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2021/04

    Şanlıurfa da kurulan Naz Tarımsal Kadın Üretim Kooperatifi hangi kanunu esas alarak kuruldu ve bu kooperatifin amacı nelerdir? Soru önergesinin; İşsizlik-İstihdam Komisyonu, Kadın Aile Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Kanunlar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi

2021/05

    Madde bağımlılığı ile mücadelede Yeşilay, AMATEM gibi birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Fakat günümüzde madde bağımlılığı yaş ortalamasında düşüş meydana gelmektedir. Ve bu yaş grubundaki bireyler için hastane klinik gibi tedavi edici merkezler bulunmakta mıdır? Soru önergesinin; Madde Bağımlılığı Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/06

    Şanlıurfa Haliliye Belediyesinin bünyesinde verilen yaz spor okullarındaki faaliyetler nelerdir? Soru önergesinin; Gençlik Komisyonu ve Spor Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/07

    Engelli bireylerin günümüzdeki sorunları ve çözüm yolları nelerdir? Önergesinin;

Engelli Komisyonu ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/08

    Maddi desteğe ihtiyaç duyan Türkiye de yaşayan sığınmacılar için devletimizin yaptığı yardımlar nelerdir? Soru önergesinin; Kırsal Komisyonu, Ensar-Muhacir Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ve Plan-Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/09

    Türkiye de emniyet şeridini ihlali yapan sürücüler bulunmaktadır ve bunlar için hangi cezai yaptırımlar vardır? Soru önergesinin; Trafik ve Ulaşım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/10

    02.11.2020 tarih ve 191 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04/11/2020 Tarih ve 11754 sayılı teklifi ekindeki, 27.10.2020 tarih ve 16560 sayılı başvuru dilekçesi için komisyonumuzca yerinde ve pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde; Söz konusu İpekyol (Ahmet Yesevi)  Mahallesi 6703 ada 5-6-7-8 nolu parseller yürürlükteki 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; Bitişik nizam, 3 (üç) katlı, ”Konut Alanı"dır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin 17.09.2020 tarih ve 330 sayılı Meclis kararı ile “İbadet Alanı” olacak şekilde Nazım İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. Bu doğrultuda; “çekme mesafeleri tüm yönlerden 0 (sıfır) olacak” şekilde ve “İbadet Alanı” olarak hazırlanan, 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi; ekli ve imzalı pafta doğrultusunda, komisyonumuzca uygun görülmüştür.İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2021/11

    08.12.2020 Tarih ve 214 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 13053 sayılı teklifi ekindeki müşterek olarak iki mahalle muhtarının taleplerine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teknik ekipleri ile iki mahalle muhtarlarının da mahallinde bulunduğu ve kadim sınır olarak tanımladıkları bölge mahallinde tespit için sınır alımı yapılmış ve bu talep edilen sınıra göre muhtarlarında imza altına aldıkları mahalle ayrım haritası tanzim dilmiştir. Tespit sonucu iki muhtarında imza altına aldıkları 1/25000 ölçekli mahalle ayrım haritasına ilişkin yeniden tanzim edilen Üzümkara ve Kepez sınırlarının,  tanzim edilen mahalle ayrım haritasına göre değişikliğinin yapılması komisyonca uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2021/12

 

    08.12.2020 tarih ve 215 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.11.2020 tarih ve 13054 sayılı teklifi ekindeki müşterek olarak iki mahalle muhtarının taleplerine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teknik ekipleri ile iki mahalle muhtarlarının da mahallinde bulunduğu ve kadim sınır olarak tanımladıkları bölge mahallinde tespit için sınır alımı yapılmış ve bu talep edilen sınıra göre muhtarlarında imza altına aldıkları mahalle ayrım haritası tanzim edilmiştir. Tespit sonucu iki muhtarın da imza altına aldıkları 1/25000 ölçekli mahalle ayrım haritasına ilişkin yeniden tanzim edilen Susuz ve Şeyhçoban sınırlarının,  tanzim edilen mahalle ayrım haritasına göre değişikliğinin yapılması komisyonca uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/13

    08.12.2020 tarih ve 216 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30.11.2020 tarih ve 13055 sayılı teklifi ekindeki müşterek olarak iki mahalle muhtarının taleplerine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün teknik ekipleri ile iki mahalle muhtarlarının da mahallinde bulunduğu ve kadim sınır olarak tanımladıkları bölge mahallinde tespit için sınır alımı yapılmış ve bu talep edilen sınıra göre muhtarlarında imza altına aldıkları mahalle ayrım haritası tanzim dilmiştir. Tespit sonucu iki muhtarında imza altına aldıkları 1/25000 ölçekli mahalle ayrım haritasına ilişkin yeniden tanzim edilen Denizci ve Yeşilköy sınırlarının,  tanzim edilen mahalle ayrım haritasına göre değişikliğinin yapılması komisyonca uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2021/14

    08.12.2020 tarih ve 217 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/11/2020 tarih ve 13320 sayılı teklifi ekindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait Uygulama İmar Planı Değişikliği için komisyonumuzca yerinde ve pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde; Uygulama İmar Planı Değişikliği Ticari Rekreasyon Alanı “Ticaret Alanı” na dönüştürülecek şekilde Nazım İmar Planı Değişikliği yapılmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce hazırlanan, 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi; ekli ve imzalı pafta doğrultusunda, komisyonumuzca, RESEN, uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.                           

 

2021/15

    08.12.2020 tarih ve 218 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/11/2020 tarih ve 13455 sayılı teklifi ekindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 30.11.2020 tarih ve E.12943 sayılı başvuru yazısı için komisyonumuzca yerinde ve pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde; Uygulama İmar Planında; Ayrık nizam, 5 (beş) katlı, ”Konut Alanı"na tekabül etmektedir. Bu doğrultuda; Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi; ekli ve imzalı pafta doğrultusunda, komisyonumuzca, RESEN, uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2021/16

    08.12.2020 tarih ve 219 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/11/2020 tarih ve 13315 sayılı teklifi ekindeki 02.10.2020 tarih ve 15098 sayılı başvuru dilekçesi için komisyonumuzca yerinde ve pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi, ekli ve imzalı pafta doğrultusunda, komisyonumuzca uygun görülmüştür. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu Komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2021/17

           

    Kurmuş olduğumuz Yapı Denetim ve Riskli Yapılar Müdürlüğü’nün ismi KAYSİS sisteminde kurumların teşkilat yapılanmasında Müdürlük ismi uyuşmadığı, tespit edilemediği için (1 adet 1. Derecelik GİH.) Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak değiştirilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

 

2021/18

    Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi İpekyol Mahallesi 313 ada 1 numaralı parsele ait Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi. 

2021/19

    Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Sırrın Mahallesi 4428 ada 6 numaralı parsele ait Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2021/20

09/12/2020 Tarihinde Komisyonlara havale edilen önergeler rapora bağlanmıştır.

2021/21

09/12/2020 Tarihinde Komisyonlara havale edilen önergeler rapora bağlanmıştır.

 

 

 

 

2021 OCAK AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

 

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:43

×