ŞUBAT 2021

 

2021/22

Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Atatürk (Şair Şevket) Mah. 25 ada 3 parsele ait Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/23

Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Şair Nabi Mahallesi tapu sorunlarına ilişkin Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2021/24

Günümüzün sorunlarından olan kuraklık ile ilgili hangi önlemler alınmalıdır? Önergesinin; Tarım Komisyonu ve Araştırma-Geliştirme Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2021/25

Soğuk kış günlerinde sokakta yaşamını sürdüren insanlar için belediyemizin yaptığı sosyal yardım faaliyetler nelerdir? Önergesinin; Sosyal Hizmetler Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi

2021/26

Av turizmi hangi kanuna dayanmaktadır? Av turizminde Şanlıurfa’ya ayrılan kota ne kadardır? Önergesinin; Turizm Komisyonu, Kültür Komisyonu ve Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/27

Sıfır atık projesi nedir? Bu projenin sağlığımıza ve doğaya ne gibi faydaları bulunmaktadır?  Önergesinin; Sağlık ve Çevre Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/28

Engelli sürücüler için ayrılan park yerlerine hangi engelliler park edebilir ve engelli olmayan kişilerin park etmesi halinde yapılan yaptırımlar nelerdir?   Önergesinin; Engelli Komisyonu ve Trafik-Ulaşım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/29

Türkiye’de ki mülteciler için çalışma olanağı ve karşılaştığı zorluklar nelerdir? Önergesinin; İşsizlik-İstihdam Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ve Ensar-Muhacir Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/30

Madde kullanımında önleyici faktörler nelerdir? Önergesinin; Madde bağımlılığı ile mücadele Komisyonu, Kadın – Aile Komisyonu ve Gençlik Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/31

Haliliye Belediyesi olarak inşa ettiğimiz kültür evlerinde kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza ve gibi eğitimler verilebilir? Önergesinin; Eğitim Komisyonu ve Kırsal Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/32

Haliliye belediyesindeki spor alanlarının sayısı yeterli midir? Önergesinin;

Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/33

İlimiz ve ilçemizdeki Tarihi ve Kültürel değerlerimizin tanıtımında belediyelerin rolü nedir? Önergesinin; Halkla İlişkiler Komisyonu,  Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/34

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebine istinaden, Belediyemize ait Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi kapsamında bulunan 1 (bir) adet binek aracın güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

2021/35

Haliliye Belediye Meclisinin 10/05/2019 tarih ve 35 sayılı kararında Fen İşleri Müdürlüğü'nün teşkilat yapısı ve çalışma esaslarına dair yönergenin çalışma şekli başlıklı 8. madde Yapı İşleri Birimine C. Maddesine AYKOME olarak ilgili yönerge eklenmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

2021/36

Balıklıgöl Devlet Hastanesinde Belediyemiz ve Hastane Başhekimliği tarafından tespit edilecek hasta odalarının bakım onarım ve tefrişatının Belediyemizce üstlenilmesini ve konu ile ilgili olarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesine göre düzenlenecek protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT'a yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

2021/37

3402 Sayılı Kadastro Kanunu gereğince Şanlıurfa ili Haliliye ilçesi Terzi ve Tepedibi Mahallelerinde yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarına bilirkişi olarak Terzi Mahallesi için Bektaş SERT (T.C:61021384746)’in, Tepedibi Mahallesi için Hüseyin ÇİFTÇİ(T.C:23921622670)’nin seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

2021/38

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesine uyarınca Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü ihtiyacının giderilmesi için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi yapılmasına ve buna ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla Haliliye Belediyesi adına protokol yapmaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

 

2021/39

Haliliye Belediye Meclisinin 10/05/2019 Tarih ve 35 Sayılı kararındaki Fen işleri Müdürlüğü teşkilat yapısı ve çalışma esaslarına dair yönergenin çalışma şekli başlıklı 8. maddenin Yapı İşleri birimine c maddesi AYKOME şefliği 02/02/2021 tarih 35 sayılı Meclis Kararı ile eklenmiştir. 2021 yılında uygulanacak fiyat tarifeleri ilçeler ve Büyükşehir fiyatlandırmalarında bütünlük sağlanması adına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı tarifesi aynen Haliliye Belediyesi tarifesi olarak kullanılması hususu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmiştir. 

 

2021/40

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Diğer Kuruluşlarla İlişkiler başlıklı 75. Maddesi kapsamında belirtilen Mahalli idareler ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım görevine ilişkin esas ve usulleri belirtmek üzere;

Ayrıca Okul, Üniversiteler, Vakıf, Dernek, Dini ve Kültürel Tesisler, Sosyal Tesisler, Kamu Kurum ve Kuruluşların muhtelif bakım onarım giderlerini karşılayabilmek amacıyla bakım onarım talepleri ile Belediyemize müracaat edilmektedir.

Bu nedenle; İlçe Belediyemizin sınırlarındaki mahallerde bulunan halkın ortak kullandıkları eski veya yeni yapılan Okul, Üniversiteler, Vakıf, Dernek, Dini ve Kültürel Tesisiler, Sosyal Tesisiler, Kamu Kurum ve Kuruluşların ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak üzere Belediyemizin Fen İşleri Yönetmeliği kapsamında genel bakım onarım ve tadilat vb. gibi işlerin, Belediyemizin bütçe imkânları dâhilinde yaptırılması hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

2021/41

08.12.2020 Tarih ve 220 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan raporun görüşülerek komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2021/42

06.01.2021 Tarih ve 18 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan raporun görüşülerek komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2021/43

06.01.2021 Tarih ve 19 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan raporun görüşülerek komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2021/44

01.02.2021 Tarih ve 22 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan raporun görüşülerek komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2021/45

01.02.2021 Tarih ve 23 Sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan raporun görüşülerek komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edildi.

2021/46

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesi uyarınca Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü ihtiyacının giderilmesi için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi yapılmasına ve buna ilişkin esas ve usullerin belirlenmesi amacıyla Haliliye Belediyesi adına protokol yapmaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi Belediye Meclisinin 04/02/2021 tarih ve 38 kararı ile uygun görülmüştür. Buna istinaden  Haliliye İlçesi, İpekyol Mahallesi, Şehit Piyade Er Cuma UÇAR Sokak üzerindeki, İpekyol Gençlik Merkezi Kuzeyindeki herhangi bir alanda oluşturulacak 1.702 m2 alanın Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (e) fıkrası ile 75. Maddesinin (d) fıkrasına istinaden Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü adına 25 yıl süreyle tahsis edilmesi ve söz konusu Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü yapım işinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) fıkrası hükmü çerçevesinde Belediyemizce üstlenilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

 

2021/47

04.01.2021 Tarihinde Komisyonlara havale edilen önergeler rapora bağlanmıştır.

2021/48

04.02.2021 Tarih ve 39 Sayılı Meclis Kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2021 Yılı Altyapı Ücret Tarifesi hususu Komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

2021 ŞUBAT AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

 

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:43

×