MART 2021

 

2021/49

Haliliye Belediye Meclisinin 07/12/2020 Tarih ve 213 Sayılı Kararı ile onaylanan Tente ve Sundurmalar Hakkında Usul ve Esasları Uygulama Yönetmeliği’ne bağlı olarak Haliliye Belediyesi yetki ve görev sınırları içerisinde bulunan işletme ve şehir estetiğine uygun şekilde teşekkülünü sağlamak üzere uygulanacak fiyat tarifelerinin belirlenmesi hususu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmiştir.

2021/50

 

Sancaktar Mah. 610 ada 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25 numaralı parseller ve 109 ada 12 parsele ait Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

 

2021/51

Sancaktar Mahallesindeki Özel Proje Alanına ait Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2021/52

İlimizde motorlu araçların gelişi güzel korna ve egzoz gibi çevreyi rahatsız edici durumların insan hakkını ihlal ettiği konusunun araştırılıp çözüm bulunmaktadır? Önergesinin; Trafik-Ulaşım Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Sağlık-Çevre Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/53

Haliliye Belediyesinin Sokak hayvanları için yaptığı çalışmalar bulunmakta mıdır? Önergesinin; Araştırma Geliştirme Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/54

Şanlıurfa’da açılacak olan İsot Müzesinde yer alan bölümler nelerdir ve Şanlıurfa’ya katkıları neler olacaktır? Önergesinin; Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu, Tarım Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/55

Kış aylarında meydana gelen soba vs. zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını ve bu konuda aileleri bilinçlendirmek için ne gibi çalışma yapılabilir? Önergesinin; Kırsal Komisyonu, Kadın-Aile Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/56

Haliliye Belediyesi bünyesinde lisanslı spor yetiştirmek için yaptığı çalışmalar nelerdir?  Önergesinin;

Gençlik Komisyonu, Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/57

Usulsüz yabancı işçi çalıştıran iş yerleri hakkında ne gibi yaptırımlar yapılmaktadır ve bu şekilde çalıştırılanların kişisel haklarını aramak için başvurabilecekleri merciler var mıdır?  Önergesinin;

Ensar-Muhacir Komisyonu, İşsizlik Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2021/58

Madde bağımlılığı ile mücadelede okullarda bilgilendirme çalışmaları yapılmakta mıdır? Önergesinin;

Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/59

Engelliler için Kamu kurumları tarafından sağlanan hak ve indirimler nelerdir? Önergesinin; Engelli Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/60

Billboard reklamlarının vatandaş üzerinde etkisi nelerdir?  Önergesinin;

Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/61

Haliliye İlçe sınırlarında yer almakta olan Çamlıdere Mahallesinde hem vatandaşların hem de burada öğrenim görmekte olan öğrencilerin faydalanmasını sağlamak üzere, Belediyemizin yatırım programında bulunan yapım işleri kapsamında halı saha yapılması planlanmaktadır. Söz konusu spor tesisisin yapılması için ekteki krokide belirtilen ve Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün mülkiyetinde bulunan 137 ada 5 nolu parselin kullanılması maksadıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol yapılası yoluyla belirtilen parselin söz konusu iş kapsamında Haliliye Belediyesine tahsis edilmesi ve yapılacak olan projeler doğrultusunda halı sahanın ihale yöntemiyle belirtilen parselde yapılması konularının Belediye Meclisince görüşülerek 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 75. Maddesine göre düzenlenecek protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT'a yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı.

 

2021/62

01/02/2021 Tarih ve 24, 25, 26, 27, 28 Sayılı Meclis Kararları ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergeler Komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilip; karara bağlandı.

 

2021/63

3402 Sayılı Kadastro Kanunu gereğince Şanlıurfa ili Haliliye ilçesi İrice Mahallelerinde yapılacak olan kadastro güncelleme çalışmalarına bilirkişi olarak Halil BOZKURT (T.C: 64717254040) , Ali SERCAN (T.C: 25316586758), Mahmut DEMİRTAŞLI (T.C:36899190522) Ahmet SELCAN (T.C: 25307587030), Mehmet ARSLAN (T.C: 52039681880), Mahmut KAYA(T.C: 20294754182) ’nın seçilmesi hususu oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı

.

 

2021/64

01/02/2021 Tarih ve 29, 30, 31, 32, 33 Sayılı Meclis Kararları ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergeler Komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edilip; karara bağlandı.

 

2021/65

01/03/2021 Tarih ve 50 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ilgili 18.02.2021 tarih ve 3360 sayılı dilekçe için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2021/66

01/03/2021 Tarih ve 51 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ilgili 18.02.2021 tarih ve 3361 sayılı dilekçe için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2021/67

01.03.2021 tarih ve 49 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve Yapı Kontrol Müdürlüğünce hazırlanan Tente ve Sundurma Yönetmeliği Harç Tarifeleri için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

2021 MART AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

 

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:43

×