MAYIS 2021

 

2021/91

Şanlıurfa’da ki pamuğun verimini arttırmak için neler yapılabilir? Önergesinin; Tarım Komisyonu, Ar-Ge Komisyonu, Kırsal Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2021/92

Türkiye’ de ki göçmenlerin sağlık açısından faydalandığı hizmetler nelerdir? Önergesinin; Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/93

Ramazan ayı boyunca 65+ üstü vatandaşlarımıza yapılan sosyal yardımlar nelerdir?  Önergesinin; Sosyal Hizmetler Komisyonu, Plan-Bütçe Komisyonu, Engelli Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/94

HRÜ kütüphanesine ismi verilen ünlü bilim insanı olan El-Battaninin bilime katıları nelerdir?  Önergesinin; Eğitim Komisyonu ve Kültür Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2021/95

Huzur evlerinde kalan kişiler için ne gibi sosyal haklar tanınmaktadır? Önergesinin; Kadın-Aile Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/96

Şanlıurfa’da ki turizm potansiyelini arttırmak için neler yapılabilir? Önergesinin; Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/97

Gençlik merkezlerinde gençlerimizin zihinsel becerilerini arttırmak için yapılan aktiviteler nelerdir? Önergesinin;  Gençlik Komisyonu, Spor Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/98

UKOME’nin yaptığı hizmetler nelerdir? Önergesinin;  Trafik ve Ulaşım Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/99

Şanlıurfa’da ki istihdamı arttırmak için ne gibi programlar yapılmaktadır? Önergesinin; İşsizlik ve İstihdam Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/100

 

25.03.2021 tarihinde onaylanan Otopark Yönetmeliği doğrultusunda Otopark Bedeli belirlemeye esas bölgeleme raporu ve Otopark alanlarının belirlenmesine yönelik İmar Planı Değişiklikleri hususu İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

 

2021/101

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesine istinaden Müdürlüğümüz tarafından mali yılın bitiminden itibaren hazırlanan kesin hesap cetvelleri Belediye Encümenimizin 22.04.2021 tarih ve 78 sayılı kararıyla incelenmiş olup, 5393 sayılı Yasanın 34/a maddesi gereğince, Kesin Hesap ve ekleri görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/102

07.04.2021 tarih ve 83 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ilgili 30/10/2020 tarih ve 16774 sayılı dilekçe için hazırlanan rapor komisyonumuzdan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/103

07.04.2021 tarih ve 85 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ilgili 21/01/2021 tarih ve Bila sayılı dilekçe için hazırlanan raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/104

Güzelyurt Mah. 1039 ada 1 parsel ile ilgili 22.03.2021 tarih ve 5535 sayılı talep dilekçesine istinaden İmar Planı Değişiklikleri hususu İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2021/105

Dağeteği Mah. 980 ada 1 parsel ile ilgili 23.03.2021 tarih ve 5676 sayılı talep dilekçesine istinaden İmar Planı Değişiklikleri hususu İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/106

Karşıyaka Mah. 4190 ada 2-4 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili 31.03.2021 tarih ve 6203 sayılı dilekçesine istinaden İmar Planı Değişiklikleri hususu İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2021/107

05/04/2021 Tarih ve 70-71-72-73-74-75-76-77-78 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergeler Komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilip karara bağlandı.

 

2021 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

 

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:44

×