TEMMUZ 2021

 

2021/126

Haliliye Belediyesi personellerine kurum içi eğitim ve seminerler verilmekte midir? Önergesinin; Halkla İlişkiler Komisyonu, Eğitim Komisyonu ve Plan- Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/127

Anız yakmanın tarlaya verdiği zararlar nelerdir? Önergesinin;

Tarım Komisyonu ve Kırsal Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/128

AYKOME’ nin verdiği hizmetler nelerdir? Önergesinin;

Trafik-Ulaşım Komisyonu, Ar-Ge Komisyonu ve Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

202/129

Covid-19 aşısına karşı halkımızı bilinçlendirmek adına yapılan çalışmalar nelerdir? Önergesinin; Sağlık-Çevre Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2021/130

Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek olan Şanlıurfa Tanıtım Günlerinde Urfa’mızın hangi değerleri tanıtılmaktadır? Önergesinin; Medya-Tanıtım Komisyonu, Kültür Komisyonu ve Turizm Komisyonu na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/131

Günümüzde adını sıkça duyduğumuz ‘Met amfetamin’  bağımlılığı nedir ve önlemek için neler yapılabilir? Önergesinin; Madde Bağımlılığı Komisyonu, Gençlik Komisyonu ve Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/132

Haliliye Belediyesinin engelliler için yaptığı sosyal projeler nelerdir? Önergesinin; Engelli Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/133

Kadın Annedir sloganıyla yeni anne olan kadınlarımıza belediyemizin ne gibi destekleri vardır?  Önergesinin; Kadın-Aile Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/134

Göç eden göçmenlerin göç ettikleri ülkelerde yaşadıkları sorunlar nelerdir? Önergesinin; İşsizlik-İstihdam Komisyonu ve Ensar ve Muhacir Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/135

Merkez ve kırsal mahallelerimizde yürütülecek olan muhtelif çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) malzemesinin alımına ilişkin olarak ekte yer alan protokol taslağının Belediyemiz ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi arasında düzenlenerek yürürlüğe konulması ve bu çerçevede protokolde yer alan esaslar doğrultusunda idari ve mali işlemlerin yürütülebilmesi adına Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu Belediye Meclisince görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/136

09/06/2021 Tarih ve 121 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Eğitim Komisyonuna havale edilen Eğitim Komisyonu Raporu ve buna istinaden hazırlanan Gençlik Meclisi Yönetmeliği komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/137

Sırrın Mah. 5824 Ada 1 numaralı Parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi. 

2021/138

Sırrın Mah. 3965 Ada 9-11 numaralı Parsele ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi. 

2021/139

20.05.2021 Tarih ve 106 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/140

17.05.2021 Tarih ve 100 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Otopark Bedeli belirlemeye esas bölgeleme İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/141

07/06/2021 Tarih ve 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 Sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2021 TEMMUZ AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.

 

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:44

×