AĞUSTOS 2021

 

2021/142

Abide kavşağındaki yeni projenin trafiğe ne gibi faydası olacaktır? Önergesinin; Trafik-Ulaşım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/143

Şanlıurfa’da Covid-19 aşı olanların oranı çok düşüktür. Aşılamayı arttırmak için ne gibi çalışmalar yapılabilir?  Önergesinin; Sağlık-Çevre Komisyonu ve Araştırma-Geliştirme Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/144

Kadın sığınma evlerinde kalan kadınlarımıza ne gibi olanaklar tanınmaktadır?  Önergesinin; Kadın-Aile Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

202/145

Şanlıurfa’nın sembolü olan isot yapımı başlamaktadır. İsot yapımının sosyo-ekonomik etkileri nelerdir?  Önergesinin; Kırsal Komisyonu ve Tarım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2021/146

Haliliye sınırlarında bulunan Germuş Kilisesi tanıtımı ve reklamı için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır?  Önergesinin; Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu ve Medya-Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/147

Belediyemizin çocuklara yönelik sunduğu yüzme havuzu kursları başlamıştır. Havuzlara talebin fazla olduğu görülmekte olup bu talep karşılanabilmekte midir? Önergesinin; Eğitim Komisyonu, Gençlik Komisyonu ve Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/148

Yasakların kalkmasıyla beraber kafe ve restoranlar açılmıştır. Belediyemiz bu mekânlara ne gibi denetlemeler yapmaktadır? Önergesinin;

Kanunlar Komisyonu ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/149

Sağlık sorunlar sebebiyle evinden çıkamayan; İlaç, Diyaliz, Temel İhtiyacı olan vatandaşlara ne gibi hizmetler verilmektedir? Önergesinin;

Engelli Komisyonu ve İnsan Hakları Komisyonu na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/150

İlimizde Bulunan OSB’nin istihdama ne gibi katkıları vardır? Ve bu sektörden göçmenlerde faydalanabilmekte midir? Önergesinin; Ensar-Muhacir İlişkileri Komisyonu ve İşsizlik-İstihdam Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/151

Devletimizin madde bağımlılarını tedavi etmek amacıyla kurduğu AMATEM’in faydaları, çalışma şekli ve sonuçları nelerdir? Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/152

     İlimiz gençlerine istihdam sağlanması ve yatırımın teşvik edilmesi amacıyla OSB Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesinde Fabrika Kurulum Projesi yapımına ilişkin Karacadağ Kalkınma Ajansından sağlanan eş finansman programına esas Belediyemizin %100 iştiraki olan Göbeklitepe A.Ş.'nin proje ortağı olması ve adı geçen ajanstan Belediyemiz adına söz konusu fabrika yapım işi için sağlanmış olan 3.750.000,00 TL tutarındaki eş finansman ile sınırlı olmak kaydıyla yapım işi ihalesini müteakiben hakediş usulüne göre kaynak aktarılması hususu Belediye Meclisince görüşülerek oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/153

     İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İlimizin en büyük ilçesi olan Haliliye’ deki vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimine ilişkin mağduriyetin giderilmesi amacıyla tapuda Haliliye İlçesi, Süleymaniye Mahallesi 6784 ada, 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz mal üzerinde bulunan binanın Ağız Diş Sağlığı Hastanesine dönüştürülmesine esas yapılması gerekli olan tadilatlara finansal destek sağlanması amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yapım işi ihale bedeli ile sınırlı ve hakediş usulü ile aktarımda bulunulması kaydıyla, İl Sağlık Müdürlüğü’ne kaynak aktarılması ve bu kapsamdaki ortak hizmet projesine dair esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’ a yetki verilmesi hususu 5393 saylı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin (a) fıkrasına istinaden Belediye Meclisince görüşülerek, oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/154

  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden “Meclis üyeliği ölüm, istifa durumunda kendiliğinden sona erer.” Hükmü amir bulunduğundan Ahmet ÇELLİK’ in vefatıyla üyesi bulunduğu Kırsal Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu boşalan üyeliklere Ali İLDAŞ’ ın seçilmesi hususu Belediye Meclisince görüşülerek oy birliğiyle kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/155

     Haliliye Belediyesi meclis üyesi iken vefat eden Ahmet ÇELLİK' in vermiş olduğu hizmet ve hatıraların yaşatılması adına Haliliye Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce tespit edilecek muhtelif bir parka adının verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye Yasası’nın 18/n ve 81. Maddeleri gereğince Belediye Meclisince görüşülerek, oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/156

     Dağeteği Mah. 516 ada 1-2-7-8 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi. 

2021/157

     Paşabağı Mah. 114 ada 16-17-18-19 parsellere ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi. 

2021/158

     05/07/2021 Tarih ve 126, 1127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 Sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2021 AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.          

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:45

×