EYLÜL 2021

 

2021/159

   Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun yatırım konuları nelerdir? Önergesinin;  Kırsal Komisyonu ve Tarım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/160

   Şiddetin nedenleri nelerdir ve çözüm yolları nelerdir?   Önergesinin;  Ar-Ge Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu ve Kadın-Aile Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/161

   Eğitimin başta çocuklar olmak üzere bireyler üzerindeki etkileri nelerdir?  Önergesinin;  Gençlik Komisyonu, Kültür Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

202/162

   Tokyo olimpiyatlarında Türkiye’mizi temsil eden sporcularımızın aldığı madalyalar nelerdir ve hangi branşlarda alınmıştır?  Önergesinin;  Spor Komisyonu ve Medya-Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.  

2021/163

   Göbeklitepe’de uçuşuna başlanan sıcak hava balonlarının turizme etkileri nelerdir? Önergesinin;  Turizm Komisyonu ve Plan-Bütçe Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/164

   Engelli olup da sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için devletimizin onlara sağladığı haklar nelerdir? Önergesinin;  Engelli Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/165

   Günümüzde herkes tarafından sorun haline gelen teknoloji bağımlılığı için çözüm önerileri nelerdir?  Önergesinin;  Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Sağlık-Çevre Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/166

   Akıllı kavşak sisteminin önemi nedir ve şehrimizde kullanılmakta mıdır? Önergesinin;  Trafik-Ulaşım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/167

   Göçmen kaçakçılığı nedir ve cezası var mıdır? Önergesinin;  Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu ve Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2021/168

   Mülkiyeti Haliliye Belediyemize ait, Karaköprü İlçesi, Mehmetçik Mahallesi 141 ada 1 numaralı parselde kayıtlı arsa vasıflı 11.738,63 m² yüzölçümlü taşınmazın veya bu taşınmazda yapılacak “ifraz, tevhit, parselasyon vb.” imar uygulaması sonucu oluşacak parsellerin satışının yapılması ve Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) fıkrası uyarınca Belediye Meclisince görüşülerek, toplantıya salt çoğunlukla 35 (otuz beş) üyenin katılımıyla; 34 (otuz dört) Kabul, 1 (bir) (Osman KARAAĞAÇ) Ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2021/169

   Belediye Meclisimizin 27.05.2020 tarih ve 57 Sayılı Meclis Kararı ile Haliliye Belediyesi’ne kredi kullanım yetkisi verilmiştir. İller Bankası nezdinde devam eden işlemlere esas olmak üzere 27.05.2020 Tarih ve 57 Sayılı Meclis Kararının yenilenmesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Haliliye Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’ın yetkilendirilmesi hususu Belediye Meclisince görüşülerek; toplantıya salt çoğunlukla 32 (otuz iki) üyenin katılımıyla; 31 (otuz bir) Kabul, 1 (bir) (Osman KARAAĞAÇ) Ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/170

   Konuklu Mah. 127 ada 1 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi. 

2021/171

   08.07.2021 Tarih ve 137 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/172

   08.07.2021 Tarih ve 138 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır

2021/173

   05.08.2021 Tarih ve 156 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır

2021/174

   02/08/2021 Tarih ve 142, 143, 144, 145, 146 Sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2021/175

   02/08/2021 Tarih ve 147, 148, 149, 150, 151 Sayılı BMK ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelere ait Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

2021 EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.           

Eklenme Tarihi: 26.11.2021 21:45

×