MAYIS 2022

 

2022/86

Haliliye Belediyemizin %100 iştiraki olan Göbeklitepe Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, Araç ve İş Makinası Kiralama Hizmeti faaliyetlerinde bulunabilmesi amacıyla, Araç ve İş Makinası satın alınması için Belediyemiz kefaleti ile kredi veya finansal kiralama yöntemiyle 45.000.000,00.-TL (kırkbeşmilyontürklirası) tutarında (faiz, komisyon, vergi, harç vs. giderler hariç) borçlanması, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Göbeklitepe Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulunun, Belediyemizin kefalet vermesine ilişkin iş ve işlemleri yapmaya ise Haliliye Belediye Başkanı Mehmet CANPOLAT’ ın yetkilendirilmesi hususundaki toplantıya salt çoğunlukla (32 üye) katılmış olup; oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/87

Belediye hizmetlerinin ifa edilmesi amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesindeki hüküm ve koşullar dâhilinde, iş makinası ve araç satın alınması için 65.000.000.-TL tutarında Belediyemizin borçlanması konusu oy birliği ile kabul edildi.  

2022/88

Paşabağı Mahallesi 1210 ada 4 nolu parsele yönelik, yapılaşma koşullarının düzenlemesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022/89

Kadınlarımız ve çocuklar olmak üzere Aileden yola yola çıkarak toplumsal yetkinliğin yeterliliğin ve farkındalığın artırılması için neler yapılabilir? Önergesinin Kadın-Aile Komisyonu ve Halkla İlişkiler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/90

Başta kız çocuklarımız olmak üzere Gençlerimizin Bilim Teknoloji alanlarına yönlendirilmesi yeteneklerinin becerilerinin geliştirebilmesi adına neler yapılabilir? Önergesinin Gençlik Komisyonu, Eğitim Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/91

Şanlıurfa’da ki Engelli vatandaşlarımız ve Engellilere bakmakta olan kişilerin (vatandaşlarımızın) sorunlarının sıkıntılarının giderilmesi için neler yapılabilir?  Önergesinin Engelli Komisyonu ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/92

Şanlıurfa’da yeni açılan faaliyete giren Kuzeybatı kavşağı Çevre yolunun açılmasının şehrimizin trafiğine ne gibi etkisi olmuştur? Önergesinin Trafik-Ulaşım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/93

Şanlıurfa’da yaz sporları adına neler yapılabilir? Önergesinin;

Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/94

Şanlıurfa’da ileri teknoloji ile üretim yapan firmalarımız(tesislerimiz) bulunmakta mıdır(var mıdır) Bu firmalarımız şehrimiz için ne gibi katkıları olabilir? Önergesinin Araştırma Geliştirme Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/95

Şanlıurfa’da ki kayıt dışı çalışmalarını önlemek için alınan tedbirler nelerdir? Şehrimize ekonomik açıdan katkıları nelerdir? Önergesinin Ensar ve Muhacir Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu İşsizlik ve İstihdam Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/96

Turizm Destinasyonu nedir? Şanlıurfa’da ki Turizm Destinasyon alanları nerelerdir? Bu alanlar için gerekli tanıtımlar yapılmakta mıdır? Önergesinin Turizm Komisyonu, Kültür Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/97

Kooperatifçiliğin kuruluş amacı nedir? Hangi kanuna göre faaliyet göstermektedir? Çiftçiye Tarıma nasıl destekleri olmuştur? Önergesinin Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Kanunlar Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/98

Madde Bağımlılığı ile mücadele kapsamında cezalar ve yaptırımlar arttırılabilir mi? Bu cezaların (idari yaptırımların) kişinin sağlığına ve çevreye faydaları neler olmuştur? Önergesinin Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Sağlık ve Çevre Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/99

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. Maddesine istinaden Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2021 mali yılın bitiminden itibaren hazırlanan kesin hesap cetvelleri Belediye Encümenimizin 31.03.2022 tarih ve 105 sayılı kararıyla incelenmiş olup, 5393 sayılı Yasanın 34/a maddesi gereğince, Kesin Hesap ve ekleri Belediye Meclisince görüşülerek oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/100

04/04/2022 Tarih ve 65, 66, 67, 68, 69, 70 Sayılı Meclis Kararı ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen Nisan Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/101

04/04/2022 Tarih ve 71, 72, 73, 74, 75 Sayılı Meclis Kararı ile İhtisas Komisyonlarına havale edilen Nisan Ayı Raporları komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/102

Yenişehir Mah. 90 ada 20 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili Hüseyin İRİ'ye 29.03.2022 tarih ve 7176 sayılı dilekçe ile yapı kat sayısının artırılması talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022/103

Kamberiye Mah. 121 ada 11-13 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili İ. Halil TAŞÇI ‘ya ait 27.04.2022 tarih ve 9266 sayılı dilekçe ile yol düzenlemesi talebini içeren Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022/104

04/04/2022 tarih ve 78 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/15

09/05/2022 tarih ve 88 sayılı Belediye Meclis kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonumuza havale edilen ve Müdürlüğümüzce hazırlanan Uygulama İmar Plan Değişikliği için hazırlanan rapor komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 MAYIS AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.   

Eklenme Tarihi: 23.05.2022 10:19

×