TEMMUZ 2022

GÜNDEM MADDELERİ         :

 • Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin görüşülmesi.
 • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile İller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından Belediyemize yapılan şartlı hibelerin kabulünün görüşülmesi.
 • Doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla kazı metrajlarının belirlenmesinin görüşülmesi.
 • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 02/06/2022 tarih  3802576 ve 3802957 sayılı Bakanlık Makamı Olurlarına istinaden Haliliye Belediye Meclisinin 87 sayılı kararının revize edilmesinin görüşülmesi.
 • 3 adet Arsa, 1 adet Avlulu Kargir Ev Vasıflı taşınmaz malların satışı konusunun görüşülmesi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular

 • Haliliye İlçemiz sınırları dâhilinde, turizme yönelik yatırım ve işletmelerin teşvik edilmesine yönelik uygulama koşullarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
 • Karaköprü İlçesiyle sınır konumunda bulunan, Haliliye İlçesi Dağeteği ve Güzelyurt Mahallerindeki yapılaşma koşullarının belirlenmesi konusunun görüşülmesi.
 • Sırrın (Karşıyaka) Mah. İçme suyu Arıtma Tesisi civarındaki 25 metrelik imar yolları güzergâhlarının yeniden düzenlenmesine yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itiraz başvurusunun görüşülmesi.
 • Atatürk (Şair Şevket) Mahallesi 586 Ada 3 parselde kayıtlı bulunan riskli yapı parselinde çekme mesafelerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun görüşülmesi.
 • Yenişehir Mahallesi Mardin Yolu ve Emniyet Caddesinin arasında kalan bölgeye 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonun görüşülmesi.
 • Sırrın-Karşıyaka Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı-Abdullah Balak Caddesi arası 1/5000 Ölçekli Taslak Nazım Plan Çalışmasının görüşülmesi.
 • İmar ve Bayındırlık Komisyonlarından Gelen Raporların Görüşülmesi.
 • 13.05.2022 tarih ve 102 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Yenişehir Mahallesi 90 ada, 20 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 • 10.06.2022 tarih ve 122 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Güzelyurt (Dağeteği) Mahallesi İlave+Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 • 10.06.2022 tarih ve 123 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Ulubağ Mahallesi 493-494-495-496-505 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 • 10.06.2022 tarih ve 124 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Bamyasuyu Mahallesi 799 ada 2-3 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi,

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 01.07.2022 16:54

×