EKİM 2022

GÜNDEM MADDELERİ        :

 

 • Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin görüşülmesi.
 • İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelerin raporlarının okunması.
 • Belediyemizin 2023 Yılı Performans Programının görüşülmesi.
 • Belediyemizin 2023 yılı Bütçe tasarısının görüşülmesi.
 • Haliliye İlçesi, İpekyol Mahallesi 6702 ada 4 parsel nolu arsa vasıflı 5.554,12 m² yüzölçümlü taşınmazın okul alanı olarak kullanılması konusunun görüşülmesi.
 • İlçemiz İpekyol Mahallesi 2320. Sokağa isim verilmesi hususunun görüşülmesi.
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ata sporları ve çok amaçlı spor salonu yapımına ilişkin ortak işbirliği hizmet protokolü hususunun görüşülmesi.

 

 İmar ve Bayındırlık Komisyonuna Havale Edilecek Konular

 

 • Atatürk (Bahçelievler) Mahallesi 20 Ada 33 numarada kayıtlı bulunan riskli yapı parselindeki Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Belediye Meclisince görüşülmesi.
 • Sırrın Mah. 4418 ada 6 parsele yönelik hazırlanan 1/ 1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin 3 (üç) adet itiraz başvurusunun 3194 sayılı İmar Kanunu’ nun 8/ b maddesi gereğince, Belediye Meclisince görüşülmesi.
 • İlçemiz, Çamlıdere Mahallesi İmar Planlarına yönelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce hazırlanan dosyanın, Belediye Meclisince görüşülmesi.
 • Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Metropolitan Nazım İmar Planlama Şube Müdürlüğünce, ilgi tarih ve sayılı yazı ile gönderilen; İlçemiz Payamlı Mahallesi Uygulama İmar Planına ait ekte sunulan dosyanın, Belediye Meclisince görüşülmesi.

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonlarından Gelen Raporların Görüşülmesi.

 • 04.04.2022 tarih ve 79 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Konuklu Mahallesi 179 ada, 7 parsele ait Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 • 10.06.2022 tarih ve 121 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Harran Üniversitesine ait olan Gülveren Mah., 127 ada 1 parsel, 195 ada 1 parsel, 213 ada 1 parsel ve 214 ada 1 parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi.

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 30.09.2022 14:54

×