ARALIK 2022

HALİLİYE BELEDİYESİ 2022 YILI ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM GÜNDEMİ

 

 1. MECLİS ÜYELERİNİN ÖNERGELERİ:

 

 1. Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,
 2. İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelerin raporlarının okunması.

 

 1. BAŞKANLIK TEKLİFLERİ:

 

 1. Belediyemiz 2023 Yılı Vergi ve Harç Tarifeleri konulu Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden 2023 yılı içerisinde çalışacak personellerin sözleşmelerinin yenilenmesi konusunun görüşülmesi,

 

 1. TBB tarafından Belediyemize hibe edilen Çöp Toplama Aracının kabulü konusunun görüşülmesi.

 

 1. İpekyol mahallesinde bulunan mülkiyeti Haliliye Belediyemize ait 6702 ada 4 parsel numaralı taşınmazın, Hazineye ait 2 (iki) adet taşınmaz ile trampa edilmesi hususunun görüşülmesi.

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLECEK KONULAR:

 

 1. Sırrın (İmam Bakır) Mahallesi 0 Ada 1906 parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 02.12.2022 12:54

×