OCAK 2023

HALİLİYE BELEDİYESİ 2023 YILI OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 1. BİRLEŞİM GÜNDEMİ

 

 1. MECLİS ÜYELERİNİN ÖNERGELERİ:

 

 1. Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,
 2. İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelerin raporlarının okunması.

 

 1. BAŞKANLIK TEKLİFLERİ:

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonu Üye seçimi konusunun görüşülmesi,

 

 1. Şanlıurfa ili Haliliye İlçesi Aşağıvarlıca Mahallesi 153 Ada 2 numaralı parselde GES amaçlı 1/1000 Uygulama İmar Planının, Nazım İmar Planı ile beraber onaylanması için Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

 

 1. 2023 Yılı Bütçe aktarımı konusunun görüşülmesi,

 

 1. Belediyemiz ve Harran Üniversitesi Rektörlüğü arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin (a) fıkrasına istinaden görüşülmesi,

 

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLECEK KONULAR:

 

 1. Sırrın Mahallesi 4425 Ada 1 parselin düzenlenmesine yönelik uygulama imar planı değişikliği hususunun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ.

 

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 30.12.2022 13:21

×