KASIM 2022

 

2022/232

Devteyşti (Süleymaniye) Mahallesi, 4549 Ada 1 Parsel, 4593 Ada 1 Parsel, 4594 Ada 1 Parsel ve 4595 Ada 1 Parsele yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmıştır.

2022/233

İlimiz genelinde gençlerimize yönelik meslek edindirme, güzel sanatlar, yazılım vb. alanlarda akademisyenler eliyle eğitimlerin verilmesi amacıyla, Belediyemiz ve Harran Üniversitesi iş birliği ile eğitim amaçlı ortak hizmet projesi gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu kapsamda, söz konusu eğitim amaçlı Belediyemiz ve Harran Üniversitesi arasında ortak hizmet projesi yapılmasına ve ortak hizmet projesine ilişkin esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/234

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendine istinaden Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından başlatılan “Köy Okul Kütüphaneleri Kitapsız Kalmasın” sosyal sorumluluk projesi kapsamında İlimiz kırsal mahallelerinde yer alan 500 köy okuluna 100 bin kitap kazandırılması projesi kapsamında Belediyemizce projeye destek verilmesi hususu ŞURKAV’ın 19/10/2022 tarih ve 574 sayılı yazısı ile talep edilmiştir. Bu kapsamda, Haliliye ilçemiz sınırlarında bulunan 75 adet okula 15 bin adet kitap kazandırılmasına esas olmak üzere Belediyemiz ve ŞURKAV ile ortak hizmet projesi yapılmasına, ortak hizmet projesine ilişkin esas ve usullerin belirleneceği protokolü imzalamaya Belediye Başkanımız Mehmet CANPOLAT’a yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/235

Kültür yatırımı ve turizm girişimi nedir? Bununla ilgili herhangi bir çalışma var mıdır? Teşvik kanunun amacı ve kanun kapsamında uygulanacak unsurlar nelerdir? Önergesinin; Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Araştırma ve Geliştirme (ARGE) Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/236

Tarım-Kırsal Kalkınma programlarını kapsayan politikalarda kadının rolü nedir ve aile bütçelerine ne oranda katkılar sağlamaktadır? Önergesinin; Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Kadın–Aile Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/237

Fahri Trafik Müfettişliği ne demektir? Müfettişlerde Aranacak Şartlar tabi oldukları eğitim nelerdir ve nereye müracaat edilir? Önergesinin; Trafik-Ulaşım Komisyonu, Eğitim Komisyonu ’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/238

Haliliye Belediyesi olarak vatandaşlarımıza su israfı ve çevre temizliği konusunda gerekli bilgilendirmeler ve tanıtımlar yapılıyor mu?  Önergesinin; Sağlık ve Çevre Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Sosyal Hizmetler Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/239

İŞKUR’un uyguladığı Mesleki Eğitim Programlar nelerdir? Bu eğitim haklarından ilimiz sınırları içerisinde yaşayan göçmenlerimiz ve engelli vatandaşlarımız yararlanabilmekte midir?  Önergesinin; İşsizlik ve İstihdam Komisyonu, Ensar ve Muhacir Komisyonu, Engelli Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/240

Madde Bağımlılığı ile mücadele kapsamındaki yasaklar gençlerimiz üzerinde ters etkiler yapabilir mi? Önergesinin; Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu, Gençlik Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/241

Belediyemizin kapalı spor kompleksleri (alanları) var mıdır? Yeterli düzeyde midir?  Önergesinin; Spor Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.   

2022/242

03/10/2022 Tarih ve 206 Sayılı Meclis Kararı ile Sağlık ve Çevre Komisyonu, Engelli Komisyonu, Spor Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/243

03/10/2022 Tarih ve 207 Sayılı Meclis Kararı ile Tarım Komisyonu, Kırsal Komisyonu, Kültür Komisyonu, Turizm Komisyonu, Medya ve Tanıtım Komisyonu ’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/244

03/10/2022 Tarih ve 208 Sayılı Meclis Kararı ile Gençlik Komisyonu, Eğitim Komisyonu, İşsizlik ve İstihdam Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/245

03/10/2022 Tarih ve 209 Sayılı Meclis Kararı ile Kadın-Aile Komisyonu, Sosyal Hizmet Komisyonu, İnsan Hakları Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/246

03/10/2022 Tarih ve 210 Sayılı Meclis Kararı ile Madde Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu ’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/247

03/10/2022 Tarih ve 211 Sayılı Meclis Kararı ile Araştırma ve Geliştirme Komisyonu, Kanunlar Komisyonu, Trafik-Ulaşım Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/248

03/10/2022 Tarih ve 212 Sayılı Meclis Kararı ile Ensar ve Muhacir İlişkileri Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu’na müşterek olarak havale edilen Ekim Ayı Raporu komisyondan geldiği şekliyle aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/249

2023 yılına ait Gelir ve Harç Tarife Ücretlerinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ücrete Tabi İşler başlıklı 97. Maddesi uyarınca miktarlarının belirlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesi oy birliği ile kabul edildi.

2022/250

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/b maddesine istinaden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Yönetmeliği işaretli oylama yapılarak 35 kabul oy neticesinde Belediye Meclisince oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

2022/251

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18 inci 48 ve 49 uncu maddesi gereğince Kadro derece Değişiklik Cetvel ekte sunulmuş olup, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü"   kurulması hususu oy birliği ile kabul edilerek karara bağlanmıştır.

2022/252

07/10/2022 Tarih ve 224 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/253

07/10/2022 Tarih ve 225 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/254

07/10/2022 Tarih ve 226 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/255

07/10/2022 Tarih ve 227 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

2022/256

07/11/2022 Tarih ve 232 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen Uygulama İmar Plan değişikliğine dair Komisyon Raporu komisyondan geldiği şekilde aynen oy birliği ile kabul edilip karara bağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 KASIM AYI TOPLANTILARINDA KABUL EDİLEN ve KARARA BAĞLANAN KARAR NUMARASI YAZILI MECLİS KARAR ÖZETLERİ 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NUN 23. MADDESİNE GÖRE İLÂN OLUNUR.      

 

Eklenme Tarihi: 05.01.2023 07:45

×