MART 2023

HALİLİYE BELEDİYESİ 2023 YILI MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİM GÜNDEMİ

 

 1. MECLİS ÜYELERİNİN ÖNERGELERİ:

 

 1. Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,
 2. İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelerin raporlarının okunması.

 

 1. BAŞKANLIK TEKLİFLERİ:

 

 1. Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Haliliye Belediyesi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirme konusunun görüşülmesi,

 

 1. Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile Haliliye Belediyesi arasında ortak hizmet projesi gerçekleştirme konusunun görüşülmesi,

 

 1. 7443 sayılı Kanun gereği Belediyemiz norm kadro cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin hususun görüşülmesi,

 

 1. Haliliye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanlığına Aş Evi alanının tahsisinin görüşülmesi,

 

 1. Şanlıurfa İli Haliliye İlçesi Ulubağ, Susuz ve Akpınar Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan ekli krokide belirtilen alanlara Doğalgaz verilmesi talebinin görüşülmesi

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLECEK KONULAR:

 

 1. Sağlık Bakanlığınca yeni hastane projesi yapılacağından bahisle, halihazırda Şanlıurfa Devlet Hastanesi yeri olan, Atatürk (Hızmalı) Mah., 6766 ada, 127 ve 191 nolu parsellere yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi,

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 03.03.2023 15:08

×