NİSAN 2023

HALİLİYE BELEDİYESİ 2023 YILI NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

1. BİRLEŞİM GÜNDEMİ

 

 1. MECLİS ÜYELERİNİN ÖNERGELERİ:

 

 1. Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,
 2. İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelerin raporlarının okunması.

 

 

 1. BAŞKANLIK TEKLİFLERİ:

 

 1. Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile ortak hizmet projesi yapılması konusunun görüşülmesi,

 

 1. Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Şanlıurfa İdare Mahkemesi Başkanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi, Karaköprü Belediyesi ile ortak hizmet projesi yapılması konusunun görüşülmesi,

 

 1. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan hibelerin kabulü ile Bakanlıkça ön tahsisleri yapılan gerekli kredilerin kullanılması konusunun görüşülmesi,

 

 1. Müstakil ve hisseli taşınmazların satışı, kamu kurum ve kuruluşları ile trampaya konu edilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,

 

 1. Haliliye İlçe Belediyemizin “2022 yılı Faaliyet Raporu” nun görüşülmesi,

 

 1. Haliliye İlçe Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimine ait “2022 Yılı Meclis Denetim Komisyonu Raporunun” görüşülmesi,

 

 1. Adıyaman Belediyesinin, Belediyemiz ile Kardeş Kent konusunun görüşülmesi,

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 33. Maddesine istinaden Belediyemizin Encümen Üye seçimlerinin yapılması hususunun görüşülmesi,

 

 1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. Maddesine istinaden Belediye Meclisi Üyeleri arasından Belediyemizin İhtisas Komisyonlarına Üye Seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi,

 

 1. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLECEK KONULAR,
 2. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ,

 

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 31.03.2023 16:15

×