HAZİRAN 2023

HALİLİYE BELEDİYESİ 2023 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 

1. BİRLEŞİM GÜNDEMİ

 

A. MECLİS ÜYELERİNİN ÖNERGELERİ:

 

1) Meclis Üyeleri tarafından verilen önergelerin İhtisas Komisyonlarına havale edilmesi,

2) İhtisas Komisyonlarına havale edilen önergelerin raporlarının okunması,

 

B. BAŞKANLIK TEKLİFLERİ:

 

1. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Haliliye Belediyesi arasında Ortak Hizmet Projesi yapılması hususunun görüşülmesi, 

 

C. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU’NA HAVALE EDİLECEK KONULAR:

 

1) Aşağıvarlıca Mahallesi Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili hususun havalesi,

 

2) Güvenli ve Kösecik mahallelerinin sınır değişikliği talebinhavalesi,

 

3) Şair Şevket Mahallesi, 6945 ada, 4 nolu parsele ilişkin talebinhavalesi,

 

D. İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONUNDAN GELEN RAPORLARIN GÖRÜŞÜLMESİ:

 

1) Hızmalı Mahallesi 6766 ada 191 parselde kayıtlı taşınmazile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,

2) Sırrın mahallesi 4425 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz ileilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,

3) Bamyasuyu Mahallesi 1700 ada 806 parselde kayıtlıtaşınmaz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,

4) İpekyol Mahallesi 5586 ada 4-34-35 parsellerde kayıtlıtaşınmaz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,

5) Kısas Mahallesi 208 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,

 

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 02.06.2023 17:16

×