MAYIS 2024

HALİLİYE BELEDİYESİ 2024 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

 

 1. 5393 Sayılı Kanunun 18/b maddesi gereğince, Kesin Hesap ve eklerinin Belediye Meclisince görüşülmesi,
 2. 4688 Sayılı Kanunun 32. maddesine istinaden Sosyal Denge Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunun görüşülmesi,
 3. Güzelyurt Mahallesi 378 Ada 6 Parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 4. Ahmet Yesevi Mahallesi Açıksu Caddesine yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 5. Ahmet Yesevi Mahallesi 217 Ada 1 Parsel ve çevresine yönelik hazırlanan kadastral yolun imar planına işlenmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 6. Yenişehir Mahallesi 1087 Ada 5-10-11-14 Parsellere ait mevcut yapılaşma durumu ve imar planı uyuşmazlığının düzenlenmesi konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 7. Sırrın Mahallesi 5906 Ada 3-6 Parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 8. Veysel Karani Mahallesi 2215 Ada 1 Parsele yönelik düzenleme konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 9. Veysel Karani Mahallesi 1610 Ada 3 Parsele yönelik hazırlanan düzenlenme konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 10.  Mimar Sinan Mahallesi 6932 Ada 17 Parsele yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planı Değişikliği konusunun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 11. 11.08.2023 tarih ve 156 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Uygulama İmar Planı değişikliği için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 12. 06.11.2023 tarih ve 223 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Uygulama İmar Planı değişikliği için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 13. 04.12.2023 tarih ve 254 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Uygulama İmar Planı değişikliği için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 14. 08.12.2023 tarih ve 265 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Uygulama İmar Planı değişikliği için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 15. 08.01.2024 tarih ve 13 sayılı BMK ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Uygulama İmar Planı değişikliği için hazırlanan raporun Belediye Meclisince görüşülmesi.

 

 

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 03.05.2024 13:33

×