NİSAN 2024

 

HALİLİYE BELEDİYESİ 2024 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

 1. Açılış. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 2. 5393 Sayılı Kanunun 19. Maddesine istinaden gizli oylama, açık tasnif ile Başkanlık Divanı (Meclis Birinci ve İkinci Başkan Vekili ile 2 Asil 2 Yedek Kâtip Üye) Seçimlerinin yapılması,
 3. 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince açık oylama ile kurulacak olan komisyonların sayısının belirlenmesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonlarının kurulması ve üye seçimlerinin yapılması,
 4. 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereğince gizli oylama, açık tasnif ile Encümen Üyeleri Seçimin yapılması,
 5. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince Meclis Toplantı Günü ve Saatinin ve Meclisin tatil edileceği tarihin belirlenmesi,
 6. Belediyemizin 2023 yılı Faaliyet Raporunun Belediye Meclisince görüşülmesi,
 7. Haliliye İlçe Belediyemizin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimine ait 2023 Yılı “Meclis Denetim Komisyonu Raporunun” Belediye Meclisince görüşülmesi,
 8. Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyeliğine 1 asil ve 1 yedek meclis üyesi seçiminin yapılması, Belediyemizin, Enerji Kentler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Tarihi Kentler Birliği üyelikleri konusunun görüşülmesi,
 9. Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarının maaşının belirlenmesi,                                    
 10. Mülkiyeti Haliliye Belediyesine ait Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Paşabağı Mahallesi 4098 ada 4 nolu parselde kayıtlı arsa vasıflı 9.604,05 m² yüzölçümlü taşınmazın ayni sermaye artırımına esas olmak üzere Göbeklitepe Hizmet Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine devredilmesi konusunun görüşülmesi,
 11.  Mülkiyeti Haliliye Belediyemize ait 3 taşınmazın kamu kurum ve kuruluşlarına trampa veya devir yapılması konusunun görüşülmesi,

 

Yukarıda belirtilen konular Meclis Gündemine alınmış olup;

5393 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİNE GÖRE İLAN OLUNUR.

Eklenme Tarihi: 03.05.2024 13:37

×